انتصاب معاون دانشجويي، رئيس دانشکده تربيت بدني، مدير فناوري و اطلاعات و مدير جديد دفتر نظارت و ارزيابي

طي احکامي جداگانه از طرف رياست محترم دانشگاه، آقاي دکتر عليرضا انتظاري به سمت معاون دانشجويي، آقاي دکتر محمدرضا حامدي نيا به سمت رئيس دانشکده تربيت بدني، آقاي دکتر رحيم ايلدرآبادي، به سمت مدير فناوري و اطلاعات و آقاي دکتر امير حسين کيذوري به سمت مدير دفتر نظارت و ارزيابي منصوب گرديدند.

.

متن حکم رياست دانشگاه براي انتصاب معاون دانشجويي جديد دانشگاه به اين شرح مي باشد:

.

جناب آقاي دکتر عليرضا انتظاري
استاديار و عضو محترم هيات علمي گروه جغرافيا

احتراماً، نظر به مراتب تعهد و سوابق جناب عالی، به موجب این حکم و با حفظ وظایف آموزشی، شما را به عنوان معاون دانشجویی دانشگاه منصوب می نمایم.

امید است با عنایات الهی، همکاری کارکنان دانشگاه و واحدهای ذیربط، درخدمت به جامعه دانشگاه و بویژه دانشجویان گرامی با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی، شایسته سالاری و صرفه و صلاح دانشگاه موفق و پيروز باشید.

انتظار می رود با تکیه بر روحیه خدمتگزاری و در سایه مدیریتی صمیمانه بر پایه ارزشهای اسلامی، فعالیت های خود را بر محور احترام به جامعه دانشگاهي، تسهیل و روان سازي امور و افزایش بهره وری  بر اساس شرح وظایف اجرا نمایید.

از خداوند متعال توفیق روز افزون شما را آرزومندم.

 .

همچنين در حکم رياست دانشگاه براي انتصاب رئيس جديد دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي آمده است:

.

جناب آقاي دکتر محمد رضا حامدي نيا
عضو محترم هيات علمي گروه تربيت بدني

احتراما، نظر به مراتب تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالي، با حفظ وظايف آموزشي به سمت رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به مدت ۲ سال منصوب می شويد.

امید است با عنایات الهی و همکاری نخبگان و همه گروه های آموزشی آن دانشکده محترم در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دانشگاه در جهت تکریم سرمایه انسانی موفق باشید.

ضمنا با توجه درخواست شما به شماره ۹۳د/۷۱۵۵ مورخ ۹۳/۲/۲۷ علیرغم میل باطنی و با توجه به اصرار شما بدینوسیله با استعفای جناب عالی از سمت معاونت دانشجويي دانشگاه موافقت می شود.

توفیق همکاری با جناب عالی برای این جانب در سمت معاونت دانشجویی فرصتی ارزشمند بود و اميدوارم در سمت جديد مانند گذشته منشاء کارهاي بزرگ براي دانشگاه باشيد.

از خداوند متعال آرزوي توفيق و خدمت به جامعه دانشگاهي را دارم.

.

متن حکم رياست دانشگاه براي انتصاب مدير جديد فناوري و اطلاعات دانشگاه:

.

جناب آقاي دکتر رحيم ايلدرآبادي

استاديار و عضو محترم گروه مهندسي برق و الکترونيک

نظر به مراتب تجارب و تخصص جناب عالی و با توجه به پیشنهاد معاون محترم پژوهشي و فناوری، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر فناوری و اطلاعات دانشگاه منصوب مي شوید.

امید است در سایه الطاف الهی و مشارکت همکاران در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.

.

متن حکم رياست دانشگاه براي انتصاب مدير جديد دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه به اين شرح مي باشد:

.

جناب آقاي دکتر اميرحسين کيذوري
استاديار و عضو محترم هيات علمي گروه علوم تربيتي

احتراماً، با عنايت به مراتب تعهد و سوابق ارزنده جناب عالي، به موجب اين ابلاغ و با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به عنوان مدیر دفتر نظارت و ارزیابی به مدت یک سال منصوب مي گرديد.

اميد است با اتکال به عنايات پروردگار، در جهت پيشبرد اهداف دانشگاه با رعايت اصول قانون مداري، اعتدال گرايي و منشور اخلاقي دانشگاه در جهت ارتقاء عملکرد دانشگاه موفق باشيد.

.

شايان ذکر است که آقاي دکتر حدادنيا، رئيس دانشگاه طي نامه هايي جداگانه از زحمات و خدمات آقايان دکتر امين طوسي در سمت مديريت فناوري و اطلاعات، دکتر نودهي در سمت مديريت دفتر نظارت و ارزيابي و دکتر انتظاري در سمت رياست مرکز پژوهشي و علوم اجتماعي دانشگاه نیز تقدير و تشکر نموده اند.

.

روابط عمومي دانشگاه نيز به نيابت از خانواده بزرگ دانشگاهيان دانشگاه حکيم سبزواري، ضمن تجلیل از خدمات ارزنده معاونین، مدیران و مسئولان پیشین دانشگاه، برای همکاران تازه منصوب شده نیز آرزوی توفیق و سربلندی دارد.