طی مراسمی با حضور دکتر زنگنه اسدی سرپرست و برخی مسئولان دانشگاه، آیین تکریم دکتر علی‌اکبر عارفی جمال مدیر سابق نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و معارفه دکتر سید محمد رضا عادل سرپرست جدید نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار شد.