مسولان دانشگاه حکیم سبزواری سحری را با دانشجویان خوابگاه اندیشه گذراندند.

سحرگاه روز سه شنبه مصادف با چهارمین روز ماه مبارک رمضان مسولان دانشگاه حکیم سبزواری ضمن حضور در خوابگاه اندیشه، سحری را مهمان سفره دانشجویی بودند و سپس در نماز باشکوه صبح که در محوطه خوابگاه برگزار شد شرکت نمودند.
در این حضور و پس از اقامه نماز و نیایش تا طلوع آفتاب در جمع صمیمی دانشجویان به بررسی مسائل دانشجویی پرداختند و همچنین دانشجویان به بیان دیدگاههای خود در خصوص موضوعات مختلف پرداختند.