مصوبات ستاد از سرگیری آموزش حضوری به شرح زیر به اطلاع می رسد:

۱- آموزش حضوری در کلیه رشته ها و مقاطع در تمامی دانشکده ها به جز سه دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ادبیات و علوم انسانی و جغرافیا و علوم محیطی از ۲۷ فروردین ماه برقرار خواهد بود.

تبصره: امکان برگزاری کلاس های جبرانی برای دانشجویان حضوری، به صورت حضوری در روزهای پنجشنبه و به صورت مجازی در تمام روزهای هفته حتی ایام تعطیلات وجود دارد. لازم به ذکر است آموزش حضوری برای دانشجویانی که از  ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ در دانشگاه حضور داشته اند به مدت حداقل ۷ هفته و برای دانشجویانی که از  ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ آموزش حضوری دارند به مدت ۴ هفته الزامی است.

۲- کلیه کلاس های دانشجویانی که هم اکنون به صورت حضوری آموزش می بینند در  ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ به اتمام خواهد رسید و امتحانات این دانشجویان از ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ لغایت  ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ برگزار خواهد شد و دانشجویان خوابگاهی که در این گروه قرار دارند می بایست حداکثر تا تاریخ  ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ خوابگاه های خود را تخلیه نمایند.

۳- کلاس های آموزشی دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ادبیات و علوم انسانی و  جغرافیا و علوم محیطی تا تاریخ  ۱۴۰۱/۰۳/۲۳برقرار خواهد بود که از تاریخ  ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ تا تاریخ  ۱۴۰۱/۰۳/۲۳به مدت یک هفته این آموزش ها به صورت حضوری می باشد و امتحانات این دانشجویان از تاریخ  ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ لغایت ۰۴/۰۶/ ۱۴۰۱ به صورت حضوری برگزار خواهد شد. دانشجویان خوابگاهی که در این گروه قرار می گیرند می توانند  از تاریخ  ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ در خوابگاه اسکان داشته باشند.

۴-آموزش تمامی دروس سرویسی برای تمامی دانشجویان می بایست حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸پایان یابد.