معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری از تصویب طرح جذب محققان کمک پژوهشی  در  این دانشگاه  خبر داد.

دکتر احمد فرزانه کرد با اعلام این خبر به روابط عمومی دانشگاه گفت: تصویب این طرح در راستای سیاست دانشگاه حکیم سبزواری مبنی بر فراهم سازی شرایط بهتر تحقیق و پژوهش و حمایت از پژوهشگران در جهت رشد و توسعه علمی کشور  صورت گرفت.

وی با تاکید بر اینکه جذب این محققان منوط به یکسری از شرایط  است، ادامه داد:  از جمله این شرایط این است که متقاضی باید دارای مدرک دکترا باشد و سن متقاضی، کمتر از ۳۵ سال باشد.

وی افزود: حداکثر دوره  همکاری این محققان ۳سال است و تمدید این دوره برای سال دوم و سوم، منوط به رضایت استاد راهنما از فعالیت های متقاضی و مشروط به چاپ مقاله است.

دکتر فرزانه با اشاره به اینکه به محققان کمک پژوهشی ماهیانه مبلغ ۱ میلیون تومان پرداخت می شود، اظهار داشت: از این مبلغ ۵۰۰ هزارتومان از محل گرنت استاد راهنمای متقاضی و ۵۰۰ هزارتومان از محل بودجه پژوهشی که به گرنت استاد اضافه خواهد گردید.

وی یادآور شد: مشمولین دوره باید ۳ روز تمام وقت و یا ۵ روز نیمه وقت در دانشگاه حضور داشته باشند و استاد راهنما متقاضی باید حداقل دارای مرتبه دانشیاری باشد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه درخواست متقاضی باید از طرف استاد به گروه مربوط ارسال گردد، ادامه داد: پس از مطرح شدن این درخواست و تصویب در گروه و دانشکده درخواست به معاونت پژوهشی جهت طرح و تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه ارسال می شود.

وی خاطرنشان کرد: درخواست ها در دو نوبت در سال بررسی و حداکثر تا پایان مرداد یا آذر هر سال به معاونت پژوهشی ارسال می گردد و تاریخ شروع قراداد از ابتدای هر ترم است.

دکتر فرزانه با تاکید بر اینکه میزان حق التشویق مقالات متقاضیان، برابر با میزان حق التشویق اساتید است، یادآور شد: تنها به مقالاتی حق التشویق داده خواهد شد که تاریخ ارسال، ثبت و انتشار مقاله بعد از تاریخ تصویب دوره باشد.