نشست شورای فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری با حضور دکتر ایرجی کجوری، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار شد.
photo_2017-01-25_07-49-08 photo_2017-01-25_07-49-27 photo_2017-01-25_07-48-09 photo_2017-01-25_07-48-32