“نگارستان آفرین”
مرکز آفرینش فرهنگی اجتماعی دانشگاه حکیم و نمایشگاه دستاوردهای“تدبیرهای امیدبخش”باحضور مسولین شهرستان ودانشگاه،هنرمندان و اصحاب رسانه شهرستان افتتاح شد
[foogallery id=”2585835″]