همایش«کارآفرینی بانوان » به مناسبت هفته کارآفرینی در تالار استاد شریعتی برگزار شد.

سخنرانان این همایش دکتر کتایون سپهری مدیر عامل شرکت نوآور شتاب دهنده منش و عضو کمیته بین المللی حمایت از کارآفرینی زنان UNDP) و دکتر شادنیا معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بودند.این همایش به همت مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری ، مدیریت فرهنگی و اجتماعی ، انجمن اقتصاد و مدیریت برگزار شد.