همزمان با روز دانشجو رئیس و مسئولان دانشگاه حکیم سبزواری ضمن حضور در سردب اصلی دانشگاه با اهدای گل به دانشجویان این روز را گرامی داشتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در نخستین ساعات صبح امروز دکتر اسدی زنگنه رئیس دانشگاه با همراهی مسئول دفتر نهاد رهبری، معاون اجتماعی و دانشجویی، معاون اداری و مالی، مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی و مدیر حراست با حضور در ورودی دانشگاه و تقدیم گل به دانشجویان روز دانشجو را به این عزیزان تبریک گفتند.