همکاری مشترک پژوهشی استادیار دانشگاه حکیم سبزواری با دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران و انیستو پاستور تهران.photo_2017-01-02_12-54-24

دکتر رسول زیدآبادی گفت: این طرح مشترک پژوهشی با موضوع “بررسی نقش فعالیت بدنی در تعدیل اثرات میدان الکترومغناطیسی کم فرکانس تلفن همراه بر فعالیت حرکتی موش آزمایشگاهی” با همکاری دانشکده علوم ورزشی دانشگاه‌ حکیم سبزواری، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران و انستیتو پاستور تهران از حدود یک سال پیش شروع شده است.

استادیار گروه رفتار حرکتی (علوم ورزشی) دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه این طرح در پی بررسی اثرات این میدان‌ الکترومغناطیسی کم فرکانس تلفن همراه بر میزان فعالیت حرکتی می باشد، تصریح کرد: تحقیقات قبلی بنده با این گروه در زمینه اثرات میدان الکترومغناطیسی کم فرکانس تلفن همراه بر حافظه و یادگیری موش آزمایشگاهی و نقش فعالیت بدنی در تعدیل اثرات مخرب این میدان‌ها که در سال ۱۳۹۲ به پایان رسید، حاکی از اثرات مثبت فعالیت بدنی بلندمدت در کاهش اثرات مخرب این میدان‌ها بود.

تردمیل حیوانات جهت انجام فعالیت بدنی
                   تردمیل حیوانات جهت انجام فعالیت بدنی

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری یادآور شد: نتایج این طرح حاکی از کاهش فعالیت حرکتی موش‌های در معرض امواج بود، به طوریکه فعالیت بدنی نتوانست از کاهش فعالیت حرکتی ناشی از میدان‌ الکترو­مغناطیسی کم­ فرکانس تلفن همراه جلوگیری نماید.

دکتر زیدآبادی با تاکید بر اینکه هم اکنون در مراحل پایانی این طرح هستیم  عنوان داشت: یکی از مقالات استخراج شده  از این طرح در شماره آخر مجله علوم پزشکی فیض کاشان به چاپ رسیده است.

استادیار دانشگاه حکیم سبزواری با عنوان این مهم که پیشرفت تکنولوژی و کاربرد روزافزون وسایل الکترو­نیکی در زندگی بشر علی­رغم ایجاد رفاه، خطرات بیو­لوژیکی زیادی را به همراه داشته و نگرانی‌های زیادی را در این خصوص ایجاد نموده است، گفت: طی قرن گذشته محیط اطراف ما به­ شدت تحت تاثیر میدان­های الکترومغناطیسی کم­ فرکانس یا (Extremely low frequency electromagnetic field (ELF_EMF; 0_300 Hz وسایل الکترونیکی ساخت بشر قرار گرفته است.

دستگاه شبیه ساز میدان الکترومغناطیسی کم فرکانس تلفن همراه و موقعیت قرارگیری حیوانات
دستگاه شبیه ساز میدان الکترومغناطیسی کم فرکانس تلفن همراه و موقعیت قرارگیری حیوانات

وی ادامه داد: امروزه اثرات بیولوژیک میدان­های الکترومغناطیس به­ طور وسیعی مورد توجه مجامع علمی قرار گرفته است. در این میان تلفن‌هاى همراه یکى از مهم­ترین منابع ایجاد کننده این میدان‌ها هستند که به­ دلیل کاربرد گسترده این وسیله، توجه بسیاری از مجامع علمى و پزشکی به اثرات بیولوژیک و روانشناختی این سیستم ارتباطى معطوف شده است.

استادیار گروه رفتار حرکتی (علوم ورزشی) دانشگاه حکیم سبزواری در خاتمه یادآور شد: اگرچه امروزه ورود تلفن ­های همراه به زندگی بشر باعث گسترش ارتباطات شده است، اما نگرانی­های ناشی از اثرات میدان‌های الکترومغناطیسی کم ­فرکانس این وسیله ارتباطی بر عملکرد موجود زنده به­ ویژه بر فعالیت حرکتی و شناختی او جزء بحث برانگیزترین موضوعات باقی مانده است.

شما گرامیان جهت مشاهده مقاله این طرح پژوهشی می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید:

اثر فعالیت بدنی و میدان الکترومغناطیسی کم فرکانس ۲۱۷ هرتز بر فعالیت حرکتی موش صحرایی