وزیر علوم در نشست با شورای تامین شهرستان سبزوار گفت:ذویژگی منحصر به فردی که در سطح شهرستان سبزوار دیده می شود، وحدت خاصی است که در بین مسولین این شهرستان وجود دارد.

دکتر محمدعلی زلفی گل افزود: بدون شک هر کجا وحدت باشد، موفقیت هم همراهش است.

وزیر علوم اظهار داشت: این وحدت مثال زدنی را به مردم فرهیخته سبزوار تبریک می گویم و این نشان دهنده بلوغ است، قدر این نعمت وحدت را بدانید که حتما پیروزی با این وحدت همراه است‌.