به همت دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری؛ ویدئو کنفرانس با موضوع جذب گرنت پژوهشی بین المللی Horizon2020 با سخنرانی دکتر بنیامین علوی محقق دانشگاه رم ۳ ظهر دیروز با حضور اعضای هیات علمی در سالن همایش های بین المللی بیهقی برگزار شد.