اسامی پژوهشگران برتر دانشگاه حکیم سبزواری در سال۱۴۰۱ از سوی مدیریت پژوهشی اعلام شد:

پژوهشگر برتر مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی – دکتر مهدی بروغنی

 فناور برتر دانشگاه – دکتر مهدی گلدانی

پژوهشگر برتر ارتباط با جامعه و صنعت – دکتر عباس احسانی سرشت

پژوهشگر برتر دانشجوی تحصیلات تکمیلی ارتباط با جامعه و صنعت – بهاره نژاد حسین/استاد راهنما دکتر ریحانه صباغ زاده

پژوهشگر برتر حوزه روابط بین الملل – دکتر جعفر وطن دوست

پژوهشگر برتر دانشکده جغرافیا و علوم محیطی- دکتر غلامعباس فلاح قالهری

پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی- دکتر احسان اسماعیل نژاد

پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دکتر حسین شاره

پژوهشگر برتر دانشکده الهیات و معارف اسلامی- دکتر سیدمهدی نوری کیذقانی

پژوهشگر برتر دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر-دکتر قدیر صادقی

پژوهشگر برتر دانشکده علوم ورزشی- دکتر امیرحسین حقیقی

پژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه- دکتر حسین اصغر رهنمای علی آباد

پژوهشگر برتردانشکده فنی و مهندسی- دکتر اسماعیل لکزیان

پژوهشگر برتردانشکده برق و کامپیوتر- دکتر مهدی صمدی

پژوهشگر برتر پردیس فناوری های نوین- دکتر حمیدرضا عزت پور

 پژوهشگر پسا دکتری برتر دانشگاه- دکتر فاطمه میوانه

پژوهشگر برتر دانشجویی (در مقطع کارشناسی)- فرهود نوائی

پژوهشگر برتر دانشجویی (در مقطع کارشناسی ارشد)- علی پور رمضان

پژوهشگر برتر دانشجویی (در مقطع دکتری)- داریوش دادپور

کارآفرین برتر دانشجویی – امید ثوابی