مقاله مهدی شایان نصر، دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی Environmental Science and Pollution Research با ضریب تاثیر ۴/۲۲۳  به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این مقاله با موضوع کاربرد روش­های نوین و دوستدار محیط زیست در ازدیاد برداشت از مخازن گاز میعانی با عنوان:

“An overview on the enhanced gas condensate recovery with novel and green methods”

و با راهنمایی دکتر احسان اسماعیل نژاد عضو هیات علمی گروه مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری و در همکاری با استاد دانشگاه Inha کره جنوبی نوشته شده­است.

در مخازن گاز میعانی با کاهش فشار مخزن به زیر نقطه شبنم، میعانات در مخزن تشکیل شده و این میعانات همانند یک پوسته اضافی از تولید مخزن می کاهند. گفتنی است که روش­ های مختلفی برای جلوگیری از ایجاد و یا رفع این میعانات وجود دارد، ولی عمدتاً تاثیر آنها زودگذر و یا برای محیط زیست مضر هستند. در نتیجه در این مطالعه به تحلیل و بررسی کاربرد چندین روش نوین و دوستدار محیط زیست در ازدیاد برداشت از مخازن گاز میعانی پرداخته شده­است. این روش­ها شامل موارد زیر می­شود:

 ۱- تغییر ترشوندگی محیط متخلخل به سمت گازدوستی (به منظور افزایش تحرک پذیری میعانات ایجاد­ شده)، ۲- سیستم­های گرم­ کننده ته چاهیِ تغذیه­ کننده از انرژی­ های تجدیدپذیر ۳- واکنش­های ترموشیمیایی گرماده ۴- امواج التراسونیک و مایکروویو (به منظور تبخیر میعانات ایجاد شده) و همچنین ۵- تزریق گاز کربن ­دی ­اکسید به درون مخزن (برای افزایش فشار مخزن به بالای نقطه شبنم و تبخیر میعانات ایجاد شده که در عین حال با ذخیره سازی کربن دی اکسید در این مخازن می­توان از شدت آلودگی هوا نیز کاست).

لینک دسترسی به این مقاله:

https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-022-18847-2