کارگاه آسیب شناسی اجتماعی"ویژۀ دختران دانشجو"

شورای بانوان دانشگاه حکیم سبزواری به مناسبت روز دانشجو برگزار می کند:

“کارگاه آموزشی آسیب شناسی اجتماعی”

با حضور جناب سروان خانم کشور دوست

زمان: دوشنبه ۱۵ آذر ماه

مکان: مجتمع گلستان دانشگاه