رئیس دانشکده جفرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری از برگزاری کارگاه اموزشی کارافرینی وخودکفائی دهیاران منتخب استان خراسان رضوی در حاشیه همایش ملی مدیریت کارآفرینی روستایی خبر داد.
دکتر علیرضا حمیدیان در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: این کارگاه با شرکت ۲۰۰ دهیار منتخب استان خراسان رضوی روز چهارشنبه مورخ ۳۰ فروردین ماه از ساعت ۱۰ صبح الی ۲۰ بعد از ظهر در محل سالن همایش دانشکده فنی ومهندسی بر گزار خواهد شد.
گفتنی است همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران روز چهارشنبه ۳۰فروردین ماه در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.