کارگاه های ایده تا بازار و قیمت گذاری فناوریوفرایند ارزیابی شرکت های دانش بنیان و حمایت های قانونی از این شرکت ها با حضور صاحبان صنایع شهرستان، اعضای هیات علمی، کارآفرینان و دانشجویان به همت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگو با روابط عمومی با اشاره به اینکه  برگزاری این کارگاه های آموزشی از جمله رسالت های این مرکز در حمایت از صاحبان ایده است، عنوان کرد: این کارگاه ها با هدف آموزش صاحبان فکر و ایده در جهت ارزشیابی ایده تولید شده، توسعه ایده و بررسی کاربردی کردن آن، ثبت ایده و اختراع، تحلیل و بازارسنجی، ایجاد محصول و تجاری سازی و همچنین چگونگی تاسیس و راه اندازی شرکت های دانش بنیان برگزار شد.

دکتر رضا سهیلی فرد با اشاره به اینکه این کارگاه ها در دو نوبت صبح بعدظهر برگزار می شود، افزود: مخاطبان این کارگاه ها اعضای هیات علمی، دانشجویان، صنعتگران، مبتکران و کارآفرینان شهرستان بودند.

وی ادامه داد : مدرس این کارگاه ها مهندس امیر الداغی مدیرعامل شرکت سنجش فناوری خاورمیانه می باشد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای تاسیس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری تا به امروز ۵ کارگاه آموزشی برگزار شده است، خاطرنشان کرد: عزم راسخ مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه برگزاری منظم کارگاه های آموزشی در جهت آشنایی دانشگاهیان، صاحبان ایده و صنایع با فرایند تجاری سازی و  سامان دهی و گسترش ثبت اختراعات، تقویت و توسعه بخش بازاریابی و فروش و حمایت در جهت توسعه و تعالی  شرکت های دانش بنیان در سطح شهرستان است.


صفحه اینستاگرام رسمی خبرگزاری دانشجو                                              عضویت در صفحه رسمی اینستاگرام اخبار دانشگاه حکیم سبزواری