کتابخانه سروقدی بر غنای تصویری خود افزود

کتابخانه‌ها از مکان‌هایی است که می‌تواند بسته به نوع فعالیت خود به معرفی شخصیت‌ها و مشاهیر جهان بپردازد. در همین راستا، کتابخانه‌ی مرحوم سروقدی با نصب بنری زیبا به بیان و معرفی تصویری ۱۵۰ تن از مشاهیر ایران و جهان پرداخته که در نوع خود اقدامی نو می‌باشد. با این کار دانشجویان رشته‌های مختلف با این بزرگان آشنا می‌شوند و این خود می‌تواند، انگیزه‌ای برای تحقیق و پژوهش بیشتر در خصوص آنان باشد.

شايان ذکر است که خانواده‌ی مرحوم دکتر سروقدی، تمام کتاب‌های وی را به دانشگاه حکیم سبزواری اهدا نمودند.

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod