رشته تاریخ تمدن ملل اسلامی در مقطع کارشناسی که مجوز راه اندازی آن از سوی وزارت علوم در دانشگاه حکیم سبزواری صادر شده بود، در دفترچه اصلاحیه انتخاب رشته برای پذیرش دانشجو اضافه شده است.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه این رشته در بخش رشته های جدید گروه آموزشی علوم انسانی ( صفحه ۸ دفترچه اصلاحیه راهنمای انتخاب رشته آزمون ۹۷) درج شده است و داوطلبان علوم انسانی می توانند مقطع کارشناسی رشته تاریخ تمدن ملل اسلامی را در دانشگاه حکیم سبزواری انتخاب نمایند ، بنا بر اصلاحیه دفترچه ظرفیت این رشته در نوبت اول(روزانه) با کد رشته محل “۴۹۰۳۱” با ظرفیت پذیرش۵۰نفر و در نوبت دوم( شبانه) با کدرشته محل”۴۹۰۳۲”با ظرفیت پذیرش ۸ نفر در نظر گرفته شده است.

گفتنی است  رشته “تاریخ تمدن ملل اسلامی”، از باسابقه ترین رشته های دانشگاهی ایران است و در استانهای شرقی ایران اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری دومین دانشگاه جامع پس از دانشگاه فردوسی است که این رشته در آن دایر خواهد بود.