کارشناس انجمن های علمی دانشگاه  حکیم سبزواری از کسب سه رتبه شایسته تقدیر کشوری توسط انجمن های علمی دانشگاه حکیم سبزواری در دهمین جشنواره ملی حرکت خبر داد.
طیبه مهرآبادی در گفتگو با روابط عمومی با اعلام این خبر گفت: در این دوره از جشنواره انجمن علمی محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری در بخش انجمن های علمی برتر، مقام شایسته تقدیر را کسب کرد، همچنین زینب صالحی عضو انجمن ادبیات عرب عنوان شایسته تقدیر در حوزه کتاب جشنواره و غرفه دانشگاه حکیم سبزواری نیز عنوان غرفه شایسته تقدیر جشنواره را به دست آورد.
وی افزود: انجمن های علمی دانشگاه در این دوره با ۴ پروژه به صورت فیزیکی، ۵ پروژه به صورت اطلاعات، ۲پروژه در جهت هوشمندسازی در جشنواره حضور داشتند.
کارشناس انجمن های علمی دانشگاه  حکیم سبزواری: اظهار داشت:  در مراسم اختتامیه دهمین دوره جشنواره ملی حرکت از انجمن های علمی دانشجویی، گروه های دانشجویی و دانشجویان برتر در قالب دو عنوان “شایسته تقدیر” و “برگزیده” تقدیر به عمل آمد.
وی در پایان از همت و تلاش دانشجویان انجمن های علمی دانشگاه و تیم اجرایی دانشگاه حکیم سبزواری در دهمین جشنواره حرکت تشکر کرد.
گفتنی است دهمین جشنواره ملی حرکت در حالی ۵ تا ۷ دی ماه در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد که در مجموع ۱۰۴دانشگاه و موسسه آموزش عالی در این جشنواره مشارکت داشتند.