گزارش صداوسیما ار افتتاح زمین تنیس سردار شهید سلیمانی دانشگاه حکیم سبزواری با حضور مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان و دبیر کل فدراسیون ورزش های دانشگاهی کشور

جهت مشاهده گزارش کلیک کنید