گزارش صداوسیما از برگزاری دوازدهمین همایش بین‌المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی(جهت مشاهده کلیک کنید)