ضمن تبریک قبولی شما داوطلبین گرامی در آزمون دکتری ۹۸، به این وسیله به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون دکتری سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در دانشگاه حکیم سبزواری می رساند تاریخ ثبت نام اینترنتی مورخ ۱۱ الی ۱۴ شهریورماه بوده و ثبت نام حضوری در اواخر شهریور ماه  از طریق سایت www.hsu.ac.ir اطلاع رسانی خواهد شد مقتضی است تا آن تاریخ از مراجعه حضوری به دانشگاه قویا خودداری نمایید.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی