انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشگاه حکیم سبزواری در سال جدید تحصیلی، طبق سنوات گذشته و بر اساس سیاست وزارت علوم درتاریخ ۱۰ لغایت۱۹آبان ماه برگزار می شود.
 
شرایط ثبت نام به شرح زیر می باشد:
الف – شرایط عمومی
۱- اشتغال به تحصیل در رشته مربوط
۲- عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی و فرهنگی
تبصره – اعضای شورای مرکزی دیگر تشکل ها در صورت استعفا یک ماه قبل از برگزاری انتخابات انجمن های علمی و پذیرش آن می توانند داوطلب عضویت در شورای مدیریت انجمن علمی شوند.
۳- عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر
۴- گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی
ب- شرایط اختصاصی
داوطلبان باید حداقل دارای یکی از شرایط ذیل باشند:
۱- معدل نیمسال گذشته داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیمسال نباشد
۲- داشتن حداقل یک مقاله علمی چاپ شده ( اعم از تالیف یا ترجمه ) در نشریات دانشجویی، دانشگاهی و …
تبصره – تایید علمی بودن محتوای مقاله توسط مدیر گروه ذیربط انجام خواهد شد.
۳- اجرا یا همکاری در اجرای یک طرح پژوهشی به تایید کارفرما یا مجری طرح
۴- تالیف یا همکاری در تالیف یا ترجمه
۵- داوطلب از دانشجویان استعدادهای درخشان و یا برگزیدگان المپیادها باشد.
آخرین مهلت ثبت نام: یکشنبه۲آبان ماه
بررسی اولیه صلاحیت داوطلبان: دوشنبه۳آبان ماه لغایت۵آبان ماه
تبلیغات و معرفی کاندیداها: ۸و۹آبان ماه
زمان برگزاری انتخابات: دوشنبه لغایت چهارشنبه(۱۹-۱۰ آبان ماه)
مکان ثبت نام: دفترانجمن های علمی مربوطه و دبیرخانه انجمن های علمی واقع در طبقه ۱- مجتمع علوم انسانی 
راه ارتباطی:۰۵۱۴۴۰۱۳۱۰۲
جهت کسب ثبت نام و اطلاعات بیشتر به دبیر مربوطه و یا  استاد مشاور طبق جدول زیر مراجعه نمایید.

ردیف نام انجمن دبیر انجمن استاد مشاور اتاق انجمن
۱  کامپیوتر مصطفی محرابی فر زهره فصیح فر دانشکده برق و الکترونیک
۲  مکاترونیک فاطمه توکلی سعید سعیدی امین آبادی دانشکده برق و الکترونیک
۳  فیزیک جواد قربانی جواد باعدی دانشکده علوم پایه
۴  جغرافیا حامد افضلی محمد سلمانی مقدم مجتمع علوم انسانی
۵  مهندسی شیمی محمد بابا جان پور محمد مهدی نوری دانشکده  فنی مهندسی
۶  شیمی محض     دانشکده علوم پایه
۷  تربیت بدنی میلاد خجسته زهرا استیری دانشکده تربیت بدنی
۸  ریاضی     دانشکده ریاضی
۹  مهندسی نفت علی اصغر تالانه عباس هاشمی زاده دانشکده  مهندسی نفت
۱۰  علوم سیاسی سعادتی علی قربان پور دشتکی مجتمع علوم انسانی
۱۱  محیط زیست حمیدرضا خواجه دکتر هادی سلطانی فرد  مجتمع علوم انسانی
۱۲  عمران سمانه معتمد حامد سرکرده دانشکده فنی مهدسی
۱۳  حقوق داریوش داورنیا دکتر مجید صادق نژاد نایینی  مجتمع علوم انسانی
۱۴ مواد و پلیمر شایان شورستانی حمیدرضا  اویسی دانشکده عمران
۱۵  معماری و شهرسازی فائزه محمدعلیزاده اباصلت عسگری دانشکده معماری
۱۶  مهندسی مکانیک جواد ذبیحی احسان امیری راد دانشکده عمران
۱۷  زبان و ادبیات عرب فاطمه کوه دو مصطفی مهدوی آرا  مجتمع علوم انسانی
۱۸  فلسفه و کلام حسن دوستعلی محمدامین برادران نیکو  مجتمع علوم انسانی
۱۹ مهندسی برق امیر حکم آبادی ابراهیم حاجی آبادی دانشکده برق و الکترونیک
۲۰ مرمت بهروز قاسمی مجتبی غلامی  مجتمع علوم انسانی  (دانشکده معماری)
۲۱ بیوشیمی سید محمدعلی کربلایی اکرمی ریحانه صباغ زاده دانشکده علوم پایه
۲۲ زبان و ادبیات فرانسه محمد رضا کمالی دهنوی آزاده فسنقری  مجتمع علوم انسانی
۲۳  زبان و ادبیات انگلیسی محمد رحمانیان محمدرضا  امیریان  مجتمع علوم انسانی
۲۴ ادبیات فارسی   دکتر حسن دلبری  مجتمع علوم انسانی
۲۵ زیست شناسی محمد شکوهی مجید مومنی مقدم  مجتمع علوم انسانی
۲۶ علوم تربیتی الهه شریف ماقوتی دکتر فاطمه بهرامی  مجتمع علوم انسانی
۲۷ علوم قرآن وحدیث امیر کشتمندی جامی دکتر محمد مصطفایی  مجتمع علوم انسانی
۲۸ فقه و حقوق   دکتر موسی زرقی  مجتمع علوم انسانی
۲۹ نانو حمیدرضا منتظریان دکتر اویسی دانشکده عمران

 
تبصره: دانشجویانی که تا کنون رشته تحصیلی آنها تشکیل نشده است می توانند با توجه به شرایط مشخص شده (ماده۱۶ آیین نامه) نسبت به تشکیل انجمن علمی بر اساس آیین نامه اقدام نمایند.
دریافت فایل آیین نامه انجمن های علمی