انتصاب مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در حکمی آقای محمد باقری سبزوار، عضو محترم هیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی را به سمت “مدیریت گروه فلسفه و حکمت اسلامی” منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است:

بسمه تعالی

همکار ارجمند جناب آقای محمد باقری سبزوار

عضو محترم هیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی

با سلام

        بازگشت به نامه شماره ۴۴۳۰۴ مورخ ۹۸/۱۰/۱۱ رئیس محترم دانشکده ی الهیات و معادف اسلامی و انتخابات برگزار شده در آن گروه محترم، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت یک سال در سمتمدیریت گروه فلسفه و حکمت اسلامی” دانشکده مذکور منصوب می گردید. انتظار می رود با اهتمام و جدیت کافی در راستای برنامه راهبردی دانشگاه  نسبت به برنامه ریزی، توسعه و پیشبرد اهداف گروه، توجه ویژه به ساماندهی و استانداردسازی آموزش الکترونیکی با توجه به شرایط جدید، گام هایی مؤثری بردارید. ضروری است با توجه به نقاط قوت گروه به موضوعات زیر توجه مبذول دارید:

۱– افزایش تولیدات علمی با کیفیت گروه با تکیه بر توان اعضای هیات علمی و دانشجویان؛

۲- ایجاد رشته های نوین نیاز محور در مقاطع تحصیلات تکمیلی با همکاری سایر گروه ها در دانشگاه؛

۳- توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تاکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان؛

۴- ترغیب اعضای هیات علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع مختلف؛

۵- برنامه ریزی در جهت تکمیل ساعات موظف کلیه اعضای هیات علمی و توزیع ساعات در طول هفته؛

   توفیقات روزافزون شما در پیشبرد هرچه بهتر امور گروه و ایفای نقش در ارتقای سطح علمی دانشگاه را از درگاه احدیت خواهانم.

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری