درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷

برگزاری پنجمین جلسه کمیسیون دائمی

تعداد بازدیدها:1215


به حمد و توفیق الهی ، پنجمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار با حضور اکثریت اعضا ، در محل دفتر معاون محترم مرکز هیأت های امنای وزارت برگزار گردید. اهم موضوعاتی که در جلسه مذکور به تصویب رسید به شرح زیر است:

– برنامه راهبردی دانشگاه

– بودجه تفصیلی سال ۹۴

– تصویب اساسنامه مرکز رشد دانشگاهنوشته شده در: