درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶

روابط عمومی


پست الکترونیک :  pub_relation@hsu.ac.ir

*****

نشانی : سبزوار توحید شهر دانشگاه حکيم سبزواري صندوق پستی 397  كد پستی 9617976487

 *****

  معرفی مدیریت روابط عمومي و امور بین الملل دانشگاه:

 

يكي از واحد هاي مهمّ ستادي دانشگاه، روابط عمومي است که رصد کردن اقدامات و فعالیت های انجام شده در سطح دانشگاه به عنوان مهمترین وظیفه ذاتی آن تعریف شده است:

* در حوزه روابط عمومی حیطۀ اقدامات شامل: چاپ و نشر خبرنامة دانشگاه حاوي اخبار علمي، فرهنگي و ...، جمع آوري اطلاعات و آمار مندرج در مطبوعات و رسانه هاي گروهي در ارتباط با دانشگاه و تجزيه و تحليل آنها و نگهداري نتايج، انجام تبليغات لازم جهت مراسم مختلف، چاپ پوستر و تراكت به مناسبت هاي مختلف، همكاري در امر برگزاري همايش ها ، مراسم و نشست هاي علمي و فرهنگي، ملی و مذهبی ویژۀ کارکنان دانشگاه،برگزاری جلسات گفت وشنود با مسئولین، تهيه تقويم سالانه برگزاري مراسم به مناسبت ايام ا... و روزهاي مذهبي، اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و جلب رضايت مشتري، آگاه ساختن مردم از پيشرفت و نتايج برنامه ها و فعاليت هاي دانشگاه، انجام امور مربوط به ديدارها و بازديد هاي دانش آموزان، دانشجويان و ساير اقشار از واحد هاي مختلف دانشگاه، انعكاس نظرات، پيشنهادات و انتقادات به رياست دانشگاه، برقراري ارتباط بين اركان سازمان مركزي، پرسنل و ساير ادارات و ارگان ها و نهادها، تحقيق در افكار عمومي و نظرات مردم و استفاده از آنها در خط مشي سازمان، ارتباط مستمر با مطبوعات، رسانه هاي گروهي ، راديو و تلويزيون جهت انعكاس اخبار و رويدادهاي دانشگاه، تهية آمار و اطلاعات از كليه حوزه هاي دانشگاه به طور مستمر و انعكاس آنها به مراجع ذيربط.

_

* در حوزه روابط بین الملل، جمع آوري  اطلاعات در زمينه فعاليت هاي علمي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه، برقراري ارتباط با ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در خصوص تبادل اطلاعات علمي و پژوهشي، مطالعه و بررسي سيستم هاي آموزش عالي جهت تبادل عضو هيأت علمي و دانشجو، مطالعه مطالب مندرج درنشريات خارجي درخصوص دانشگاه هاي ايران و طبقه بندي و نگهداري نتايج، جمع آوري اطلاعات در خصوص اعضاي هيأت علمي مأمور به تحصيل دانشگاه، برقراري ارتباط با دانشجويان و اعضاي هيأت علمي مقيم خارج از طريق اينترنت، همكاري در امر برگزاري همايش هاي علمي و پژوهشي، همكاري در امر برگزاري جلسات علمي براي اعضاي هيأت علمي، همكاري در امر برگزاري كلاس هاي بازآموزي، ارتباط با انجمن هاي علمي ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي، انعقاد قرارداد هاي علمي و فرهنگي با دانشگاه هاي خارج از كشور با هماهنگي سازمان هاي ذيربط.