درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶

ارتباط با دانشگاه


پست الکترونیک :  pub_relation@hsu.ac.ir

نشانی : سبزوار توحید شهر پردیس دانشگاه

صندوق پستی ۳۹۷

کد پستی: ۹۶۱۷۹۷۶۴۸۷