معرفی اعضاء

 

 

دکتر محمد علی پرتانیان

 • زمینه پژوهشی: معادلات انتگرالی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • صفحه شخصی
 • شناسنامه علمی
 • پست‌الکترونیک:m.partanian@hsu.ac.ir
 • تلفن تماس: 44013347 (051)

دکتر عبدالله قلی‌زاده

 • زمینه پژوهشی: روش‌های عددی در
  معادلات دیفرانسیل عادی و جزئی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • صفحه شخصی
 • شناسنامه علمی
 • پست‌الکترونیک:a.gholizadeh@hsu.ac.ir
 • تلفن تماس: 44013034 (051)

دکتر محمد تقی خداداد

 • زمینه پژوهشی: معادلات دیفرانسیل
  کسری، معادلات انتگرالی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • صفحه شخصی
 • شناسنامه علمی
 • پست‌الکترونیک:khodadad@hsu.ac.ir
 • تلفن تماس: 44013245 (051)

دکتر مهدی زعفرانیه

 • زمینه پژوهشی: تحقیق در عملیات،
  نظریه مکان‌یابی
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • صفحه شخصی
 • شناسنامه علمی
 • پست‌الکترونیک:m.zaferanieh@hsu.ac.ir
 • تلفن تماس: 44013028 (051)

دکتر محمود امین‌طوسی

 • زمینه پژوهشی: یادگیری ماشین، پردازش
  تصویر
 • مرتبه علمی: استادیار
 • صفحه شخصی
 • شناسنامه علمی
 • پست‌الکترونیک:m.amintoosi@hsu.ac.ir 
 • تلفن تماس: 44013353 (051)

دکتر امین رفیعی

 • زمینه پژوهشی: جبر خطی عددی
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • صفحه شخصی
 • شناسنامه علمی
 • پست‌الکترونیک:a.rafiei@hsu.ac.ir
 • تلفن تماس: 44013033 (051)

دکتر مرتضی جعفرزاده

 • زمینه پژوهشی: بهینه‌سازی، مدیریت پروژه
 • مرتبه علمی: استادیار
 • صفحه شخصی
 • شناسنامه علمی
 • پست‌الکترونیک: m.jafarzadeh@hsu.ac.ir
 • تلفن تماس: 44012433-44013014 (051)

دکتر امید باغانی

 • زمینه پژوهشی: معادلات دیفرانسیل کسری،
  کنترل بهینه کسری
 • مرتبه علمی: استادیار
 • صفحه شخصی
 • شناسنامه علمی
 • پست‌الکترونیک: omid.baghani@gmail.com
 • تلفن تماس: 44013207 (051)

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod