فرم های دکتری

پیش نویس اطلاعیه دفاع از رساله دکتری 

Presentation phd


جهت دریافت سایر فرم ها به لینک زیر رجوع کنید :

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

فرم های ویژه مقطع دکتری

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – تلفن : 44012821 -051 دورنگار 44012823-051 کدپستی:9617976487 صندوق پستی:397 کانال تلگرامی دانشکده : hsu_ece_faculty@

14