آخرین مهلت ثبت نام عمره دانشجویان و اساتید

به اطلاع زائرین اصلی و ذخیره پذیرفته شده در عمره دانشگاهیان(دانشجویان و اساتید)می رساند:

 علاوه بر زائرین اصلی افراد ذخیره باید مانند نفرات اصلی از اول آذر ماه با مراجعه به سایت لبیک نسبت به نهایی کردن ثبت نام اقدام نموده و مدارک خود را تکمیل و به موقع تحویل نماینده ستاد عمره دانشگاه محل تحصیل خود دهند.

زائران اصلی و ذخیره باید در موعد مقرر تمامی هزینه های سفر را پرداخت کنند و در هر کاروان و هر تاریخی که از سوی ستاد اعلام شود، اعزام شوند.

شایان ذکر است که بر اساس آمار موجود هر ساله تعداد قابل توجهی از افراد اصلی به دلیل مشکلات تحصیلی،تهیه هزینه سفر و … از اعزام انصراف می دهند؛لذا توصیه می گردد زائرین ذخیره نسبت به ارائه مدارک اعزام و تکمیل موجودی در زمان مقرر اقدام نمایند.

گفتنی است، انتخاب زائر به عنوان ذخیره و تحویل مدارک در موعد مقرر،به منزله اعزام صد در صد نبوده و اعزام این دسته از متقاضیان گرامی منوط به انصراف زائرین اصلی است.

لازم به ذکر است کلیه پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره عمره دانشگاهیان می بایست از تاریخ ۱/۹/۹۳ لغایت ۸/۹/۹۳ با مراجعه به سایت لبیک نسبت به دریافت دفترچه و نهایی کردن ثبت نام عمره خود اقدام نمایند.

همچنین دانشجویانی که به عنوان زائر اصلی مجردی انتخاب شده اند و درخواست اعزام به صورت متاهلی دارند نیز باید با هماهنگی با دفتر ستاد در استان تحصیل خود از اصلی مجردی به ذخیره متاهلی تبدیل وضعیت دهند.