آخرین هماهنگی های شورای سیاستگذاری کنگره سربداران با دکتر جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کنگره

نشست هماهنگی شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی سربداران با رئیس کنگره دکتر علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز در محل دفتر ایشان برگزار شد.

photo_2015-11-24_14-37-42-300x225
در ابتدای این نشست نمایندگان شهرستان در خصوص اهمیت کنگره مطالبی را بیان نمودند و سپس مهندس برادران معاون محترم استاندار و فرماندار سبزوار در خصوص موقعیت شهرستان در برگزاری کنگره نکاتی را یادآور شدند.
در ادامه دکتر حدادنیا دبیر محترم کنگره سربداران و رییس دانشگاه حکیم سبزواری گزارشی از فعالیتهای انجام گرفته و تعداد مقالات رسیده ارائه نمودند و در انتها دکتر جنتی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن اظهار رضایت از فعالیتهای انجام گرفته در دبیرخانه کنگره راهکارهای خود را برای بهتر اجرا شدن همایش ارائه نمودند