آزمایشگاه تصویربرداری هایپراسپکترال با دامنه نزدیک با حضور رئیس دانشگاه، رئیس آزمایشگاه مرکزی و رئیس ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار افتتاح شد.

رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حیکم سبزواری در حاشیه این افتتاح گفت: این آزمایشگاه از اولین مراکز تهیه تصاویر هایپراسپکترال در شرق کشور در زمیته تهیه مکعب طیفی از نمونه های آزمایشگاهی و میدانی و پردازش تصاویر با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین است.

دکتر حامد ادب افزود: هدف از راه اندازی این آزمایشگاه رصد سلامت پوشش های گیاهی، سنجش خواص محصولات کشاورزی و اطلاعات تشخیصی در مورد فیزیولوژی، مورفولوژی و ترکیب بافت برای کاربردهای پزشکی است.

در ادامه این برنامه، جلسه هم انديشي اعضای هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه و ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار برگزار شد. در این جلسه ظرفیت های پژوهشی با رویکرد تغییر از پژوهش های سنتی معمول به فناور محور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. به همین منظور رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی به ارائه توضیحاتی در مورد نقش سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) در کاربردی نمودن پایان نامه های دانشجویی و رساله های دکتری پرداختند. در راستای ارتقای مهارت ها و کیفیت بخشی به توانمندی‌های علمی دانشجویان در دانشکده جغرافیا و علوم محیطی و تکمیل زنجیره پژوهش، فنآوری و نوآوری با همکاری ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار مقرر گردید نیاز سنجی در حوزه های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی و نحوه ثبت آن در سامانه نان پیگیری و اجرایی شود.
در پایان این جلسه، بازدید از مرکز هرباریوم بانک گیاهی دانشگاه انجام گردید و توضیحاتی در مورد این بخش و ظرفیتهای منطقه سبزوار در زمینه گیاهان دارویی داده شد و بر ضرورت افزایش غنای این مجموعه ارزشمند تاکید گردید.