دکتر ریحانه صباغ زاده در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه  با بیان اینکه دانشگاه حکیم سبزواری جزء ۶ دانشگاه همکار شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) معرفی شده است، افزود: پس از بازدید کارشناسان وزارت علوم  از امکانات و ظرفیت ها و تجهیزات آزمایشگاهی و پژوهشی در آزمایشگاه های دانشگاه و با پیگیری ها و رایزنی های به عمل آمده از سوی مجموعه مدیریت دانشگاه به ویژه معاونت پژوهشی و فناوری و جلب نظر کارشناسان وزارت این افتخار حاصل شد.

وی با اشاره به مزایای عضویت آزمایشگاه‌ مرکزی دانشگاه در شبکه آزمایشگاهی علمی ایران (شاعا)،  افزود: در این راستا کمک‌های  وزارت از سوی این شبکه برای تجهیز آزمایشگاه‌ دانشگاه  اختصاص خواهد یافت و از طرفی با تبادل نظر با سایر دانشگاه‌های عضو این شبکه، ارتباطات علمی دانشگاه افزایش می‌یابد.

مسئول آزمایشگاه های دانشگاه در ادامه تصریح کرد: از طریق این شبکه آزمایشگاهی  طرح‌ها و ایده‌های پژوهشگران دانشگاه می تواند در سطح ملی ارائه شود که این امر افزایش درآمدهای تحقیقاتی دانشگاه را به دنبال خواهد داشت.

دکتر صباغ زاده  همچنین  اظهار داشت: روند پذیرش آزمایشگاه‌ مرکزی دانشگاه در این شبکه ملی و تأیید کارشناسان آن به معنای این است که امکانات مجموعه آزمایشگاهی دانشگاه حکیم سبزواری و سطح علمی کادر هیئت علمی آن بالا و قابل قبول است.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه حکیم سبزواری جزء معدود دانشگاه های شرق کشور  است که  مجهز به آزمایشگاه مرکزی می باشد، تصریح کرد: خوشبختانه با نگاه خوبی که از دو سال گذشته از سوی ریاست دانشگاه، به بحث آموزش و پژوهش در دانشگاه شده است امید است بتوانیم  مجموعه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه را  به تجهیزات مدرن تحقیقاتی در گروههای آموزشی، تحقیقاتی، مهندسی و علوم پایه مجهز کنیم.

شما گرامیان جهت مشاهده نام آزمایشگاه دانشگاه حکیم در فهرست ۶ دانشگاه همکارشبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران ( شاعا) هم اکنون می توانید بر روی اینجا کلیک کنید.