رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری از انتخاب این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه همکار و عضو فعال شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی خبر داد.

دکتر بهنام مهدوی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به اینکه شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی زیر نظر معاونت علمی ریاست جمهوری است، افزود: آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری با عضویت در این شبکه می تواند به دانشجویان و اعضای هیئت علمی سراسر کشور خدمات آزمایشگاهی ارائه دهد.

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، پلتفرم به اشتراک گذاری دستگاه ها و ارائه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی در کشور است

وی افزود: محققان و شرکت ها با ثبت‌نام در سایت این شبکه می توانند از خدمات گسترده ای که این شبکه با شرایط و تخفیفات ویژه به پزوهشگران ارائه می کند،