آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری به عضویت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درآمد.

مسئول آزمایشگاه مرکزی دانشگاه با اعلام این خبر به روابط عمومی دانشگاه  گفت: عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ایران از برنامه های اساسی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری بوده که با پیگیری انجام شده و بازدید کارشناس آن شبکه از وضعیت آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه توانستیم در فرصت کوتاهی به عضویت آن شبکه درآییم.

دکتر ریحانه صباغ زاده در ادامه عضویت در این شبکه را مطابق دستورالعمل موجود به صورت آزمایشی اعلام و گفت: برآنیم که  با تلاش و فعالیت هر چه بیشتر کارشناسان آزمایشگاه ها، بتوانیم عضویت قطعی را نیز در طی ارزیابی شش ماهه آینده آن شبکه از عملکرد آزمایشگاه های دانشگاه کسب نمائیم.

وی با اشاره به مزیت های عضویت در این شبکه آزمایشگاهی اظهار داشت: پس از طی مراحل قانونی و عضویت می توانیم از حمایت های مختلف این شبکه از جمله حمایت از خرید تجهیزات داخل و خارج کشور، تعمیر و نگهداری، ارتقاء، کالیبراسیون و تأمین قطعات برای تجهیزات موجود، برگزاری دوره های آموزشی و اخذ اعتبارنامه استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ استفاده نمائیم.

گفتنی است پیشتر و  با پیگیری های مستمر صورت گرفته آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری جزء  ۵ دانشگاه همکار شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) معرفی شده بود.

شما گرامیان می توانید اطلاعات آزمایشگاه دانشگاه در سایت این شبکه به آدرس labsnet.ir/labs مشاهده فرمایید.

 همچنین همکاران محترم می توانند جهت برخورداری از تخفیفات ویژۀ شبکه، دفترچه راهنما را که درسایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه، به بخش فرم ها بارگذاری شده دریافت و از امکانات شبکه استفاده کنند.