مسئول آزمایشگاه مرکزی:

با تلاش مسولان دانشگاه، تمرکز در خرید تجهیزات مورد نیاز پژوهش دانشگاه، با رشد قابل توجهی به مرز ۱۱میلیارد ریال رسید. با  ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز رشته های مختلف، امکان بهره وری بهینه از امکانات موجود فراهم شده و امکان ایجاد شده در صرفه جویی برای هزینه کرد طرحهای پژوهشی و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، انجام پژوهش ها در مسیری با حداقل چالش ها، امکان بهره وری از داده ها در آینده، ایجاد ارتباط بیشتر در بین پژوهشگران و انتقال اطلاعات، دسترسی اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان به فضاها و امکانات پژوهشی هر چه بیشتر فراهم شود.

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه که در سال ١٣٩۴ در دانشگاه حکیم سبزواری ایجاد شده است، با اجرای سیاست تجهیز آزمایشگاهها تلاش دارد که آزمایشگاههای دانشگاه را به تجهیزات پیشرفته مجهز نماید. بخشی از فعالیتهای انجام گرفته در نمودار زیر مشخص شده است.

photo_2017-02-04_07-45-52