آزمون های دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و کارشناسی ناپیوسته سال ۹۹ روز جمعه ۱۴ شهریورماه در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

معاون مدیر آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: آزمون دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای با شرکت ۵۰۲ داوطلب و آزمون کارشناسی ناپیوسته سال ۹۹ با ۴۳۲ داوطلب با رعایت پروتکل های بهداشتی مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا در نوبت صبح روز جمعه ۱۴ شهریورماه در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.