آزمون دکتری ۱۴۰۱ در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

 آزمون دکتری (نیمه تمرکز) سال ۱۴۰۱، صبح روز جمعه ۶ اسفندماه همزمان با سراسر کشور در شهرستان سبزوار و حوزه امتحانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

در این آزمون ۶۸۳ داوطلب سبزواری در ۱۸۴ کد رشته و گرایش آزمونی شرکت داشتند که از این تعداد ۳۶۶ داوطلب مرد و ۳۱۷ نفر نیز داوطلب خانم بودند.

گفتنی است آزمون دکتری در دانشگاه حکیم سبزواری با رعایت کامل دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی برگزار شد.