آزمون تولیمو در روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه در کتابخانه مرکزی  برگزار شد.

نماینده دانشگاه در امر برگزاری آزمون زبان تولیمو  هادی کیخسروی اظهار داشتند  که آزمون تولیمو یکی از آزمون های استاندارد برای تعیین سطح دانش زبان انگلیسی، بویژه دانشجویان دکتری می باشد که برای دفاع از رساله خود بایستی نمره قبولی در آن را اخذ کرده باشند.

شایان ذکر است حوزه دانشگاه حکیم سبزواری به صورت مداوم این آزمون را در تاریخ های مقرر برگزار خواهد کرد. ضمناً دوره بعدی آزمون در روز سه شنبه مورخه ۱۸ اردیبهشت برگزار خواهد شد که متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت https://tolimo.sanjesh.org/ نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 

گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد

دانشگاه حکیم سبزواری