آزمون عملی رشته علوم ورزشی کنکور ۱۴۰۲دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از ۲۸ تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲ با شرکت ۷۰۳ داوطلب پسر و  ۸۷۵ داوطلب دختر متقاضی ادامه تحصیل در رشته علوم ورزشی از شهرهای سبزوار، قوچان، کاشمر، نیشابور، فیروزه، خوشاب، جغتای، داورزن، جوین، بردسکن، خلیل آباد، بجستان، ششتمد و کوهسرخ در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.