آسفالت ریزی جدید مسیرها و خیابانهای دانشگاه انجام شد. بر اساس گزارش روابط عمومی در راستای بهسازی معابر و  تسهیل در تردد وسایط نقلیه عملیات آسفالت ریزی معابر  و خیابان های دانشگاه که نیاز  به آسفالت ریزی مجدد داشت و مدتها بود که تردد  در این مسیرها با مشکل همراه بود انجام  شد.
گفتنی است این بهینه سازی  و عملیات‌ آسفالت‌ریزی، ترمیم خیابان‌ها به طور مستمر ادامه می‌یابد تا شاهد وضعیت مطلوب عبور و مرور وسایط نقلیه در سطح خیابان های دانشگاه باشیم.
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC