با حضور رئیس و معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه احکام چهار مدیر گروه جدید آموزشی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی  در این جلسه رئیس دانشگاه  با تاکید بر اهتمام و جدیت مدیران گروه در راستای برنامه راهبردی دانشگاه نسبت به برنامه ریزی مدیران گروه های آموزشی در جهت توسعه و پیشبرد اهداف گروه، افزایش تولیدات علمی با کیفیت گروه با تکیه بر توان اعضای هیات علمی و دانشجویان، ایجاد رشته های نوین نیاز محور در مقاطع تحصیلات تکمیلی با همکاری سایر گروه ها در دانشگاه، توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تاکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان تاکید کرد.

گفتنی است رئیس دانشگاه در احکام جداگانه ای مهندس مجتبی کاویان عضو هیأت علمی گروه مرمت و احیای بناهای تاریخی را به سمت مدیریت گروه مرمت و احیای بناهای تاریخی ”، دکتر حامد ادب عضو م هیأت علمی گروه سنجش از دور و GIS را به سمت سرپرست “گروه  سنجش از دور و “GIS، دکتر امینه محبی امین، عضو محترم هیأت علمی گروه علوم تربیتی را به سمت “مدیریت گروه علوم تربیتی  و دکتر یدالله علی نیا، عضو  هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک را به سمت “مدیریت گروه مهندسی مکانیک” دانشکده مذکور منصوب کرد.