آغاز ثبت نام ترم تابستانی ۹۷-۹۶

براساس مصوبه ی شورای آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری، برگزاری ترم تابستانی جهت حل مشکل دانشجویان و کمک به فراغت از تحصیل ایشان، با شرایط زیر به تصویب رسید و مقرر شد تمامی دانشکده ها در این چهارچوب همکاری لازم را با معاونت آموزشی دانشگاه به عمل آورند.

دانشجویان محترم متقاضی ثبت نام در ترم تابستانی هم اکنون می توانند جهت مشاهده این اطلاعیه بر روی اینجا کلیک کنند.