آغاز ثبت نام دوره های متنوع آموزشی کاربردی و مهارتی در مرکز آموزش های آزاد دانشگاه حکیم سبزواری

آغاز ثبت نام دوره های متنوع آموزشی کاربردی و مهارتی در مرکز آموزش های آزاد دانشگاه حکیم سبزواری
(( وبژه دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری))

متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت مرکزآموزش های آزاد دانشگاه به آدرس: https://www.hsu.ac.ir/azad

نسبت به مطالعه شرایط و ثبت نام اقدام نمایند.