معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری از فعالیت گسترده بین المللی این دانشگاه همزمان با آغازسال تحصیلی جدید خبر داد.
 دکترعلی اصغر مولوی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اعلام این خبر، گفت: درنخستین روزهای ماه مهر دانشگاه حکیم سبزواری میزبان هیات هشت نفره از اساتید چینی خواهد بود.
وی افزود: این اساتید متخصص حوزه های تاریخ، باستان شناسی و دیجیتال هستند و با همکاری گروه تاریخ دانشگاه، جهت آشنایی با ظرفیت ها و پتانسیل های دانشگاه  حکیم سبزواری به سبزوار خواهند آمد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه اولین دانشجوی دکتری مشترک دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه تورین ایتالیا طی هفته اول مهرماه از رساله دکتری خود دفاع خواهد کرد، ادامه داد: دوعضو هیات علمی دانشگاه تورین ایتالیا ، جهت حضور در این مراسم دفاع به دانشگاه حکیم سبزواری خواهند آمد.
دکتر مولوی ادامه داد: از دانشگاه تورین، پروفسور روبرتو چیریو(Roberto Cirio)استاد راهنما مشترک و پروفسورامدیو استیانو  (Amedeo Staiano) داور این رساله دکتری در مراسم دفاع  اولین دانشجوی مشترک دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه تورین ایتالیا حضور خواهند یافت.
وی با اشاره به اینکه حضور این اساتید با همکاری گروه فیزیک دانشگاه صورت می گیرد، افزود: همچنین این دو پروفسور ایتالیایی در دانشگاه حکیم سبزواری سخنرانی علمی نیز خواهند داشت.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری، یادآور شد: پس از آن و با یک فاصله ۱۰ روزه دانشگاه حکیم سبزواری میزبان پروفسور کریستین راگه (  Khristine Rague) یکی از اساتید شاخص دانشگاه سوربن فرانسه است که برای ایراد سخنرانی و برگزاری کارگاه آموزشی  به دانشگاه حکیم سبزواری می آید.
دکتر مولوی با یادآوری اینکه این استاد فرانسوی با همکاری گروه فرانسه در دانشگاه حضور خواهد یافت، عنوان کرد: پروفسور راگه در موضوع ادبیات تطبیقی در دانشگاه حکیم سبزواری سخنرانی  خواهد کرد، همچنین قرار است کارگاهی با تدریس وی و با حضور اساتید دانشگاه های مختلف و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار خواهد شد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با عنوان اینکه در اردیبهشت ماه گذشته نیز شاهد فعالیت های گسترده علمی بین المللی بودیم، افزود: در اردیبهشت ماه ۹۶، ۵ فعالیت کارگاهی و سخنرانی بین المللی را در دانشگاه شاهد بودیم که گزارش این فعالیت ها برای دکتر سالارآملی رئیس مرکز همکاری های علمی و بین المللی ارسال شد و این مرکز نیز دانشگاه  را به سبب دیپلماسی پویا مورد تقدیر قرار داد.