مدیرفرهنگی دانشگاه حکیم از دومین سال ثبت نام و اعزام دانشجویان حکیم در سفر پیاده اربعین خبرداد.

رحیم زاده با اعلام خبر سفرپیاده اربعین ویژه دانشجویان افزود:به منظور سیاست گذاری و هماهنگی و پشتیبانی از جریان عظیم پیاده روی اربعین،که هرساله به تعداد زائران و مشتاقان حضرت مخصوصا دانشگاهیان افزوده می شود،در نظر داریم با ثبت نام از دانشجویان توسط بسیج دانشجویی و طبق درخواست وزارت علوم،با تشکیل ستاد اربعین به عنوان کمیته فرعی زیرنظر ستادمرکزی اربعین کشور،دانشجویان را سازماندهی نماییم که پس از ثبت نام دانشجویان،مسئولیت دبیرخانه دائمی و قرارگاه عملیاتی ستاداربعین ،در استان برعهده سازمان بسیج دانشجویی علم الهدی می باشد.

وی،ستادمرکزی اربعین کشور را متشکل از نمایندگان نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، وزارت درمان و آموزش پزشکی،دانشگاه آزاداسلامی،دانشگاه پیام نور،جهاددانشگاهی،سازمان بسیج دانشجویی،معرفی کرد و گفت:بسیج دانشجویی دانشگاه حکیم مسئولیت ثبت نام و هماهنگی امور را برعهده دارد.

لازم به ذکر است،مهلت ثبت نام تا۱۵آبان ماه سال جاری می باشد

معاونت فرهنگی و اجتماعی