معاون مدیرامور اداری و پشتیبانی دانشگاه حکیم سبزواری از پایان کار آماده سازی خوابگاه های دانشجویی در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: در پی فرایند بازسازی و بهسازی خوابگاه های دانشجویی که در تابستان توسط معاونت دانشجویی با همکاری سایر حوزه ها صورت گرفت، مدیریت اموراداری و پشتیبانی کار آماده سازی و نظافت اساسی خوابگاه ها را آغاز و در طی مدت زمان محدود، با دقت نظر و حساسیت بالا این آماده سازی را به پایان رساند.

مهندس رضا راستی افزود: همچنین پس از اتمام عملیات بهسازی خوابگاه ها، کار انتقال وسایل ضایعاتی خوابگاهها،  نظافت کامل اتاق ها، محوطه و پشت بام تمامی خوابگاه ها اعم از خوابگا ه های دخترانه و پسرانه، شست و شوی موکت ها و گازها، همکاری در بحث تجهیز و تکمیل اتاق های دانشجویی، حمل وسایل و لوازم به داخل خوابگاه ها توسط پرسنل این مدیریت انجام شد.
معاون مدیرامور اداری و پشتیبانی دانشگاه حکیم سبزواری ایجاد فضای سبز در ورودی های جدید خوابگاه های دانشجویی و همچنین ماسه ریزی در ورودی جدید مجتمع خوابگاهی گلستان (جهت جلوگیری از ورود خاک و گل و لای به خوابگاه ) را از دیگر عملیات آماده سازی خوابگاه ها نام برد که در آستانه سال تحصیلی جدید صورت گرفته است.