رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه سبزواری از مجازی شدن آموزش در کلیه مقاطع تا اطلاع ثانوی در دانشگاه حکیم سبزواری خبر داد. 

دکتر امین کوشکی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: با توجه به تغییر رنگ بندی شهرستان سبزوار به رنگ قرمز و افزایش شیوع سویه جدید کرونا در شهرستان، با هماهنگی های صورت گرفته با ستاد کرونا در شهرستان سبزوار، آموزش های حضوری در کلیه مقاطع  تحصیلی برای دانشجویان در دانشگاه حکیم سبزواری تا اطلاع ثانوی تعطیل و تمامی آموزش ها بصورت مجازی دنبال خواهد شد.

دکتر کوشکی  با تاکید بر اهتمام مسئولین دانشگاه نسبت به حفظ سلامت دانشجویان و جامعه دانشگاهیان حکیم سبزواری اظهار کرد: بمنظور اهمیت دادن به سلامت دانشجویان و خانواده دانشگاهی و پیشگیری از گسترش سویه جدید کرونا مقرر شد، کلیه فعالیت آموزشی  دانشگاه در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی تا اطلاع ثانوی به صورت غیرحضوری ادامه دهند.

رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه سبزواری خاطرنشان کرد : مادامی که تغییری در رنگ بندی شیوع کرونا در شهرستان سبزوار حاصل نشود، آموزش مجازی برای دانشجویان ادامه پیدا خواهد کرد و  هر گونه تصمیم گیری جدید در این خصوص از طریق روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری اطلاع رسانی می گردد.