آیین معارفه دکتر مولوی به عنوان معاون جدید پژوهشی

صبح روز یکشنبه ۲۰ بهمن ماه، جمعی از مسئولان دانشگاه ضمن همراهی و مشایعت آقای دکتر علی اصغر مولوی، با حضور در محل کار ایشان، ضمن معرفی معاون جدید پژوهشی دانشگاه به سایر همکاران حوزه معاونت پژوهشی، آغاز به کار ایشان را رسماً تبریک گفته و برای ایشان در تداوم راه توسعه و گسترش امر تحقیق و پژوهش در دانشگاه، آرزوی موفقیت و سربلندی نمودند.

IMG_6037

دکتر علی اصغر مولوی، معاون جدید پژوهشی دانشگاه، عضو هیأت علمی گروه فیزیک و دارای پژوهش های متعدد و کاربردی در حوزه فیزیک می باشد.

شایان ذکر است در این جلسه، آقایان دکتر استاجی، معاون اداری و مالی، دکتر سالمی، رئیس دانشکده علوم پایه، دکتر حسینی، مدیر پژوهشی، همایی، سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی و دکتر تسنیمی، رئیس کتابخانه مرکزی  حضور داشتند.

IMG_6035